Policy för behandling av personuppgifter

Antagna 2015-12-15

MovieZine AB (“MovieZine”, “vi”, ”vår eller “oss”) är personuppgiftsansvariga för Tjänsten.

Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556788-0728 och har vårt registrerade kontor på adress Norrlandsgatan 22, 111 43 Stockholm. Vi är verksamma under och bundna av Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Denna policy anger (tillsammans med våra Användarvillkor, vilka du återfinner här, och alla andra dokument som där hänvisas till) grunden för hur vi behandlar personuppgifter och cookieinformation som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss. Var vänlig och läs denna policy noga för att förstå vår inställning och praxis angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna policy.

De definitioner som används i denna policy ska ha samma innebörd som när definitionerna används i Användarvillkoren, om inget annat anges.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina Personuppgifter (i) när du loggar in för att använda våra Tjänster genom tredje part, så som t.ex. via Facebook, Twitter, Google och Instagram, och (ii) när du lämnar dem till oss, t.ex. genom registrering, anmälan till tävlingar eller nyhetsbrev. Det är ditt eget ansvar att se till att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är aktuella, fullständiga och korrekta. Vi kan inte ta ansvar för de eventuella problem som kan komma att uppstå för det fall du inte tar kontakt med oss då dina Personuppgifter förändrats, såsom tex. vid ett namnbyte. Det är alltså ditt eget ansvar att informera oss om att dina Personuppgifter ändrats, vilket du kan göra genom att skicka ett meddelande till info@moviezine.se

2. Information från dig som vi kan samla in

För det fall du väljer att använda våra Tjänster kommer vi att samla in några eller alla av personuppgifterna angivna nedan. Informationen som vi samlar in beror på omständigheterna. För det fall du endast använder våra Tjänster vid ett tillfälle och inte registrerar dig för nyhetsbrev eller anmäler dig till någon av våra Tävlingar kan vi endast samla in mer begränsad information. Information från dig som vi kan samla in inkluderar:

För- och efternamn E-mailadress Telefonnummer Kontakter i din kontaktbok Din befintliga plats Adress Kön Födelsedatum Facebook Twitter ID Instagram ID Google ID Profilbild Preferens och användning av videotjänster Preferens och historik av genrer Tittarhistorik Betygsättning av Förval av genrer

3. Användning av personuppgifter

Vår användning:

Vi kommer att använda de Personuppgifter du lämnar till oss för att behandla förfrågningar och anmälningar till tävlingar, nyhetsbrev och kampanjer, som du visat intresse för, samt för att identifiera dina personliga preferenser och för att passa ihop våra Tjänster med dina behov.

Vi kommer även att använda dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte. Några exempel på marknadsföringsåtgärder som vi skulle kunna vidta är att: kontakta dig genom e-post, genom mobiltelefoni och/eller med post; eller att genomföra marknadsundersökningar, t.ex. genom att du blir tillfrågad om att delta i en undersökning rörande visst aktuellt ämne. Vi kommer underrätta dig om vad de lämnade Personuppgifterna kommer att användas till innan du deltar i en marknadsundersökning.

Vi kan komma att spara din IP-adress, vilken identifierar data, för att hjälpa oss att diagnostisera problem med våra servrar, för att administrera Tjänsten, för att verifiera att ditt konto inte används av andra, för att samla in demografisk information (så som antalet besökare från ett specifikt geografiskt område), för att upprätthålla efterlevandet av våra Användarvillkor och/eller på annat sätt skydda vår Tjänst, webbplatser, kunder eller tredje parter.

Personlig sida:

Registrerade användare har en personlig sida på Tjänsten. Den personliga sidan innehåller användarens namn, användarnamn, stad och profilbild vilken inte kan döljas för andra användare. Den personliga sidan innehåller även information om interaktioner användaren gjort med Tjänsten.

Statistik:

Vi kan anonymt använda uppgifter som samlats in från Tjänsten i administrativt- och reklamsyfte. Vi kan vidare använda uppgifterna för att sammanställa data för att möjliggöra forskning eller analyser för att bättre kunna förstå och förbättra vår Tjänst gentemot dig och andra användare. Vi kan till exempel göra efterforskningar avseende din demografi samt ditt användarbeteende. Även om den sammanställda datan delvis kan vara baserad på dina personuppgifter, så identifierar den inte dig personligen.

Vi kan även dela med oss av statistisk information i aggregerad form till tredje part. Sådan statistik kommer aldrig identifiera dig eller annan användare specifikt.

Kommentarer, inlägg och andra meddelanden:

När du använder Tjänsten och lämnar kommentarer, inlägg eller andra meddelande, som är avsedda att synas av andra, kommer dina Personuppgifter (så som t.ex. namn, foto och andra eventuella Personuppgifter i kommentaren/inlägget) att bli synliga i Tjänsten. Sådan information kommer vara synlig och användas i samband med kommentaren/inlägget och kan även komma att delas och tillgängliggöras när du lämnar kommentaren/inlägget eller meddelandet.

4. Var vi lagrar dina personuppgifter samt överföring

All information som du tillhandahåller oss lagras. Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Tjänsten sker därför på egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna förfaranden och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till, behandlade och lagrade i destinationer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även komma att bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer som agerar inom EES. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna policy och gällande lagstiftning.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära att vi inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på info@moviezine.se. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana syften eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till någon tredje part för sådana syften.

6. Andra applikationer och webbsidor

I Tjänsten kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Denna policy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll i andra applikationer/webbsidor. Länkar till andra applikationer/webbsidor innebär inte att vi går i god för eller bekräftar den applikationen/webbsidan eller dess innehåll.

7. Ändra och ta bort dina personuppgifter

Du kan när som helst ändra, uppdatera eller ta bort Personuppgifter som du har tillhandahållit oss via Tjänsten. Du kan när som helst ta bort dina Personuppgifter från vår databas genom att skicka ett e-post meddelande till info@moviezine.se där du anger ditt namn, användarnamn och e-postadress du använde i samband med registrering via tredje part. Du kan även ändra dina Personuppgifter direkt på Tjänsten.

Efter skriftlig begäran har du, en gång per kalenderår, rätt att få besked om vilka Personuppgifter som rör dig som vi har tillgång till. Du äger vidare rätt att få information om vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut till.

8. Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder Tjänsten kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en positiv upplevelse när du använder Tjänsten och det ger oss också möjlighet att förbättra vår Tjänst och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

Vad är cookies?

Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webserver och sparas på/i din enhet så att Tjänsten kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på/i din enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på/i din enhet när du använder Tjänsten, men försvinner när du stänger ner den vilket innebär att de inte sparas permanent på/i din enhet. De flesta företag använder cookies i sina applikationer och webbsidor för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på/i din enhet.

Hur använder vi cookies?

Vi använder information från cookies för att göra Tjänsten mer användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att ge dig anpassade rekommendationer. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies i Tjänsten för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Vi kan använda sessionscookies för att låta dig ta med information mellan sidor i vår Tjänst utan att behöva fylla i informationen återigen.

Permanenta cookies används i sin tur framförallt för följande;

För att låta dig ta med information mellan sidor i Tjänsten utan att behöva fylla i informationen återigen.

För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår Tjänst.

För att ge dig tillgång till lagrad information.

För att låta oss rekommendera filmer, TV-serier och klipp som passar de intressen som du föredrar.

För att säkerställa att du inte blir inbjuden till att fylla i samma undersökningsformulär upprepade gånger.

Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan också använda icke-personlig information från både permanenta cookies och sessionscookies för statistiska syften så som följande;

För att avgöra vilka som är de mest populära delarna av Tjänsten.

För att övervaka användandet av Tjänsten (frekvens och tid).

För att tillhandahålla anonym information till tredje part så att annonsering som är mer passande kan riktas mot dig.

För att avgöra hur frekvent du och andra användare nyttjar Tjänsten.

För att utföra undersökningar så att din interaktion med Tjänsten och oss förbättras.

Hur väljer man bort cookies?

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Var vänligen medveten om att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kan komma att förhindra delar av vår Tjänst från att fungera korrekt.

9. Tillämpning av Google Analytics

Denna Tjänst använder webbanalystjänsten “Google Analytics”. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies” (dvs. textfiler som sparas på/i din enhet) för att kunna analysera användningen av Tjänsten. Insamling och sparande av data kan återkallas när som helst, med verkan för framtiden. Endast en förkortad, dvs. anonym IP-adress kommer att användas för att undvika insamling av personuppgifter. Den information som samlats in från Cookies avseende din användning av Applikationen (inklusive den anonyma IP-adress) kommer att överföras till och sparas på en server som drivs av Google i USA. Google använder denna information för att analysera användningen av Tjänsten, för att skapa rapporter till operatören av en tjänst om tjänstens verksamhet och erbjuda andra tjänster med anknytning till tjänsten och Internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter, förutsatt att detta är föreskrivet i lag eller i den mån tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Du kan neka installation av cookies genom välja vissa inställningar i din webbläsare, men vänligen observera att du i så fall eventuellt inte kan använda funktionerna i Tjänsten till fullo (se föregående punkt “Cookies”). Genom att använda Tjänsten samtycker du till att Google behandlar data på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Ytterligare information till “Google Analytics” finns under: http://www.google.com/intl/sv/analytics/ samt Googles uppgifter sekretesspolicy under: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

10. Överlåtelse

För det fall vi säljer eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet äger vi rätt att samtidigt överlåta dina Personuppgifter.

11. Ändringar

Vi äger rätt att ändra denna policy om behandling av dina Personuppgifter från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till denna policy ange när den senast uppdaterats. Om du fortsätter använda Tjänsten efter det att vi informerat om att denna policy har ändrats godkänner du den justerade policyn. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om policyn har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda Tjänsten.

12. Kontakt

Frågor och kommentarer angående denna policy välkomnas och sänds till info@moviezine.se.